ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabrze, dnia 25.11.2020 r.

ADM.261.9.2021.BG

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro

 I ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 Maja 16, 41 – 800 Zabrze
Tel. Kontaktowy: 32 277 78 68

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530
Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mopr.zabrze.pl,
Adres strony internetowej: www.mopr.zabrze.magistrat.pl, zakładka/POMOC SPOLECZNA/MOPR/ZAMOWIENIA DO 30.000 EURO,

IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest realizowanie wniosków o likwidację barier architektonicznych i technicznych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz nadzór nad realizacją zadania w roku 2021.

CPV: 71310000-4 – doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71312000-8 – usługi doradcze w zakresie inżynierii konstrukcyjnej

71520000-9 – usługi nadzoru budowlanego

71530000-2 – doradcze usługi budowlane

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 zapytania ofertowego.

pliki do pobrania:

2511 Likwidacja barier
[2511 Likwidacja barier.zip – Pobrano 6 razy – 4 MB]
Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast