Ogłoszenia i przetargi

  1. Strona główna
  2. 2020
  3. (Strona 6)

Odpowiedź na pytanie do SIWZ 2

Zabrze, dn. 3.11.2020 r. ADM.260.30.2020.AP WSZYSCY WYKONAWCY                  W dniu 3.11.2020 r. do Zamawiającego wpłynęły od potencjalnego wykonawcy pytania do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup komputerów oraz akcesoriów i pozostałego sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego Zespołu Do Spraw…

Odpowiedź na pytanie do SIWZ

Zabrze, dn. 2.11.2020 r. ADM.260.30.2020.AP WSZYSCY WYKONAWCY                   W dniu 2.11.2020 r. do Zamawiającego wpłynęło od potencjalnego wykonawcy zapytanie do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup komputerów oraz akcesoriów i pozostałego sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego Zespołu…

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z poźn. zm.)…

Zawiadomienie

Zabrze, dnia 30.10.2020 r. ADM.261.187.2020.JD Agencja Artystyczna M.ART PROMOTION  Magdalena Ziółkowska ul. Srebrna 6 41-819 Zabrze Zawiadomienie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie Regulaminu udzielania zamówień do 30.000 euro…

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie nr 604178-N-2020 z dnia 2020-10-30 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: Zakup komputerów i akcesoriów na potrzeby projektu „Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy II.1)…

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie nr 603357-N-2020 z dnia 2020-10-28 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: Zakup komputerów oraz akcesoriów i pozostałego sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz projektu „Drogowskaz” z podziałem na 3 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy…

Zawiadomienie

Zabrze, dn. 21.10.2020 r. ADM.260.18.2020.KJK   ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, ODRZUCENIU OFERTY WYBRANEJ JAKO NAJKORZYSTNIEJSZA ORAZ O PRZYSTĄPIENIU DO POWTÓRZENIA CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY OFERT     Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje,…

Ogłoszenie o wynikach postępowania

Zabrze, dnia 16.10.2020 r. ADM.261.186.2020.AP                                                                                           Zawiadomienie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie Regulaminu udzielania zamówień do 30.000 euro pod nazwą „Przeprowadzenie zajęć z nauki języka angielskiego dla dzieci…

Zapytanie ofertowe

Zabrze, dnia 7.10.2020 r. ADM.261.186.2020.AP     ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro   I ZAMAWIAJĄCY: Miasto Zabrze – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 – go Maja 16,…
Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast