Zapytanie ofertowe

Zabrze, dnia 7.10.2020 r.

ADM.261.186.2020.AP

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro

 

I ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Zabrze – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 – go Maja 16, 41 – 800 Zabrze
Tel. kontaktowy: 32 277 78 68

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530
Adres poczty elektronicznej:  zamowienia@mopr.zabrze.pl,
Adres strony internetowej: www.mopr.zabrze.magistrat.pl, zakładka /ZAMOWIENIA DO 30.000 EURO,

II PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U 164 Nr 16 poz. 3 z późn.zm., Regulamin udzielania zamówień w Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Zabrzu, których wartość nie przekracza kwoty 30.000 euro.

III TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r – zamówienie do 30.000 euro.

IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie zajęć z nauki języka angielskiego dla dzieci będących uczestnikami projektu „Centrum Wsparcia Rodziny – rozwój usług społecznych na terenie miasta Zabrze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.”

CPV:      80580000-3 – oferowanie kursów językowych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2.         …….

Pełna treść zapytania do pobrania
[16_10ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf – Pobrano 8 razy – 908 KB]

 

 

Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast