ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabrze, dnia 12.11.2020 r.

ADM.261.8.2021.JD

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro

 

I ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 Maja 16, 41 – 800 Zabrze
Tel. kontaktowy: 32 277 78 68

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530
Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mopr.zabrze.pl,
Adres strony internetowej: www.mopr.zabrze.magistrat.pl, zakładka/POMOC SPOLECZNA/MOPR/ZAMOWIENIA DO 30.000 EURO,

IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Świadczenie usług w zakresie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników oraz badań profilaktycznych uczestników projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 „DROGOWSKAZ”.

CPV:      85100000-0 Usługi ochrony zdrowia

85120000-6 Usługi medyczne i podobne

85140000-2 Różne usługi w dziedzinie zdrowia

85147000-1 Usługi zdrowotne świadczone dla firm

plik do pobrania:

1211 Badania pracownicze
[1211 Badania pracownicze.zip – Pobrano 8 razy – 5 MB]
Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast