ZAWIADOMIENIE

Zabrze, dnia 17.11.2020 r.

ADM.260.30.2020.AP                              

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiamy, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego Zakup komputerów oraz akcesoriów i pozostałego sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz projektu „Drogowskaz” z podziałem na 3 części.

  1. Ofertę dla części 1 złożył następujący wykonawca:

a) Web-Profit Maciej Kuźlik ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie, cena 59 466,81 zł brutto, okres gwarancji wynosi 60 miesięcy

b) Emachtech Trade Sp. z o.o. ul. Obrzeżna Północna 17, 41-400 Mysłowice, cena: 56 838,30 zł, okres gwarancji:

– Poz. 1 komputer stacjonarny – 60 miesięcy

– Poz. 2 monitor – 36 miesięcy

– Poz. 3 laptop – 36 miesięcy

– Poz. 4 torba na laptopa 17.3 – 24 miesiące

– Poz. 5 klawiatura + poz. 6 myszka komputerowa – 24 miesiące

– Poz. 7 podkładka pod myszkę – 24 miesiące

– Poz. 8 oprogramowanie typu MS Office lub równoważne – nie dotyczy.

c) MPC Paweł Oleksiewicz ul. Podrzeczna 38, 99-300 Kutno, cena 47 558,10 zł brutto, okres gwarancji wynosi 60 miesięcy

2. Ofertom przyznano następującą liczbę punktów:

WYKONAWCA Wartość oferty Punkty przyznane za cenę Punkty przyznane za termin dostawy Łączna ilość punktów przyznana ofercie
Web-Profit Maciej Kuźlik 59 466,81 zł 60 40 100
Emachtech Trade Sp. z o.o. 56 838,30 zł Oferta odrzucona Oferta odrzucona Oferta odrzucona
MPC Paweł Oleksiewicz 47 558,10 zł Oferta odrzucona Oferta odrzucona Oferta odrzucona

cały plik do pobrania:

1711 wyniki cz I
[1711 wyniki cz I.pdf – Pobrano 3 razy – 1 MB]
Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast