Ogłoszenia i przetargi

  1. Strona główna
  2. 2020
  3. Listopad
  4. 04

Odpowiedź na pytanie do SIWZ IV

Zabrze, dn. 4.11.2020 r. ADM.260.30.2020.AP WSZYSCY WYKONAWCY                 W dniu 3.11.2020 r. do Zamawiającego wpłynęło od potencjalnego wykonawcy zapytanie do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup komputerów oraz akcesoriów i pozostałego sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego Zespołu Do Spraw…

Odpowiedź na pytanie do SIWZ II

Zabrze, dn. 4.11.2020 r. ADM.260.29.2020.AP WSZYSCY WYKONAWCY                 W dniu 4.11.2020 r. do Zamawiającego wpłynęło od potencjalnego wykonawcy zapytanie do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup komputerów i akcesoriów na potrzeby projektu „Program aktywności lokalnej dla dzielnicy…

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PFRON

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu ul. 3 Maja 16, 41-800 Zabrze Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25…
Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast