Ogłoszenia i przetargi

  1. Strona główna
  2. 2020
  3. Listopad
  4. 23

ZAWIADOMIENIE

Zabrze, dnia 23.11.2020 r. ADM.260.30.2020.AP ZAWIADOMIENIE Zawiadamiamy, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego Zakup komputerów oraz akcesoriów i pozostałego sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz projektu „Drogowskaz” z podziałem na 3 części Ofertę dla…
Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast