Ogłoszenia i przetargi

  1. Strona główna
  2. 2020
  3. Listopad
  4. 02

Odpowiedź na pytanie do SIWZ

Zabrze, dn. 2.11.2020 r. ADM.260.30.2020.AP WSZYSCY WYKONAWCY                   W dniu 2.11.2020 r. do Zamawiającego wpłynęło od potencjalnego wykonawcy zapytanie do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup komputerów oraz akcesoriów i pozostałego sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego Zespołu…
Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast