Ogłoszenia i przetargi

  1. Strona główna
  2. 2020
  3. Sierpień

ZAWIADOMIENIE

Zabrze, dnia 31.08.2020 r. ADM.260.27.2020.AP                                    ZAWIADOMIENIE Zawiadamiamy, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego Cykliczna dostawa pieczywa na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz projektu „DROGOWSKAZ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na II półrocze…

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – Ogłoszenie naboru

Ogłoszenie naboru uczestników do programu „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2020”. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu w ramach rządowego programu „Opieka wytchnieniowa edycja 2020” ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem wytchnieniowym. Program „opieki wytchnieniowej”…

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zabrze, dnia 28.08.2020 r. ADM.260.28.2020.KJK INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie art. 138o p/n : Szkolenie online – efektywne zarządzanie sobą w czasie dla…

Akcja informacyjno-edukacyjna

Akcja informacyjno-edukacyjna ph. “Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny” W województwie śląskim ruszyła akcja informacyjno-edukacyjna ph. „Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”, zainicjowana przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Akcja ma na celu przypomnienie…

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z poźn.…

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z poźn.…

ZAWIADOMIENIE

Zabrze, dn. 14.08.2020 r. ADM.260.18.2020.KJK ZAWIADOMIENIE Zawiadamiamy, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla Programu Aktywności Lokalnej dzielnicy Zandka oraz Centrum Wsparcia Rodziny przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu Oferty złożyli następujący…

ZAWIADOMIENIE

Zabrze, dnia 10.08.2020 r. ADM.260.25.2020.KJK – ZAWIADOMIENIE – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż postępowanie prowadzone w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Szkolenie…

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zabrze, dn. 10.08.2020 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ADM.260.27.2020.AP Nazwa postępowania: Cykliczna dostawa pieczywa na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz projektu „DROGOWSKAZ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na II półrocze 2020 r. Na sfinansowanie…

Usługi opiekuńcze nad dziećmi do lat 3

Nowe miejsca, nowy start – usługi opiekuńcze nad dziećmi do lat 3   Miasto Zabrze pozyskało dofinansowanie do realizacji projektu „Nowe miejsca, nowy start – usługi opiekuńcze nad dziećmi do lat 3” w ramach Regionalnego Programu…
Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast