OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie

mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z poźn. zm.)

 

 ADM.260.28.2020.KJK

Nr w rejestrze zamówień publicznych

 Zamawiający:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu

ul. 3 Maja 16

Rodzaj zamówienia:

Usługa

 Nazwa zamówienia:

 

 Szkolenie w formie online dla uczestników Projektu „Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Efektywne zarządzanie sobą w czasie.

pliki do pobrania:

2008 Szkolenie online
[2008 Szkolenie online.zip – Pobrano 39 razy – 18 MB]
Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast