OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie

mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z poźn. zm.)

 ADM.260.26.2020.KJK

Nr w rejestrze zamówień publicznych

 Zamawiający:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu

ul. 3 Maja 16

Rodzaj zamówienia:

Usługa

 Nazwa zamówienia:

 

Wyjazdowe warsztaty integracyjne dla uczestników projektu „Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

plik do pobrania:

1808 Zawiadomienie
[1808 Zawiadomienie.zip – Pobrano 11 razy – 1 MB]

 

Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast