ZAWIADOMIENIE

Zabrze, dn. 14.08.2020 r.

ADM.260.18.2020.KJK

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiamy, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla Programu Aktywności Lokalnej dzielnicy Zandka oraz Centrum Wsparcia Rodziny przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu

  1. Oferty złożyli następujący wykonawcy:

a) IDURO S.C. Anna Łakomy, Marek Sajnóg, ul. Korczaka 95, 40-340 Katowice. Cena oferty: 548 358,55 zł, okres gwarancji i rękojmi: 5 lat.

b) TRONUS POLSKA Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa. Cena oferty: 564 385,50 zł, okres gwarancji i rękojmi: 5 lat.

 

  1. Ofertom przyznano następującą liczbę punktów:

 

WYKONAWCA Wartość oferty Punkty przyznane za cenę Okres gwarancji i rękojmi Łączna ilość punktów przyznana ofercie
IDURO S.C. Katowice 548 358,55 zł 60 40 100
TRONUS POLSKA Sp. z o.o. Warszawa 564 385,50 zł 58,30 40 98,30

 

3. Na podstawie zestawienia ocen została wybrana oferta IDURO S.C. Anna Łakomy, Marek Sajnóg, ul. Korczaka 95, 40-340 Katowice.

4. Oferta w/w wykonawcy była najkorzystniejszą ofertą, spełniającą jednocześnie wszystkie wymagania zamawiającego.

5. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

6. Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Polak – tel. 32 277 78 68

 

plik do pobrania:

1408 wyniki
[1408 wyniki.pdf – Pobrano 4 razy – 412 KB]
Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast