Ogłoszenia i przetargi

  1. Strona główna
  2. 2020
  3. Sierpień
  4. 20

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z poźn.…
Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast