Ogłoszenia i przetargi

  1. Strona główna
  2. 2020
  3. Lipiec

ZAWIADOMIENIE

Zabrze, dnia 31.07.2020 r. ADM.261.140.2020.KJK  ZAWIADOMIENIE   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu p/n: Zorganizowanie opieki nad dziećmi wraz z wyżywieniem w trakcie trwania zajęć uczestników Projektu ”DROGOWSKAZ” w ramach Regionalnego Programu…

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie nr 568753-N-2020 z dnia 2020-07-31 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: Cykliczna dostawa pieczywa na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz projektu „DROGOWSKAZ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na II półrocze 2020 r. OGŁOSZENIE…

INFORMACJA

Zabrze, dnia 31.07.2020 r. ADM.260.26.2020.KJK INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie art. 138o p/n : Wyjazdowe warsztaty integracyjne dla uczestników projektu „Drogowskaz” w ramach…

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2

Zabrze, dn. 30.07.2020 r. ADM.260.18.2020.KJK WSZYSCY WYKONAWCY W dniu 29.07.2020 r. do Zamawiającego wpłynęło od potencjalnego wykonawcy zapytanie do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla Programu Aktywności Lokalnej dzielnicy Zandka oraz Centrum…

INFORMACJA

Zabrze, dnia 30.07.2020 r. ADM.260.25.2020.KJK WYKONAWCY  INFORMACJA   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie art. 138o p/n : Szkolenie w formie online dla uczestników Projektu „Drogowskaz” w ramach Regionalnego…

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Zabrze, dn. 28.07.2020 r. ADM.260.18.2020.KJK WSZYSCY WYKONAWCY                 W dniu 27.07.2020 r. do Zamawiającego wpłynęło od potencjalnego wykonawcy zapytanie do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla Programu Aktywności Lokalnej dzielnicy Zandka…

INFORMACJA

Zabrze, dnia 28.07.2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. 3 Maja 16; 41-800 Zabrze 41 – 800 Zabrze Znak postępowania: ADM.260.17.2020.AP    WYKONAWCY INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dotycząca zamówienia publicznego nr ADM.260.17.2020.AP pn. Szkolenie…

WYNIKI

Zabrze, dnia 27.07.2020 r. ADM.260.23.2020.AP – ZAWIADOMIENIE –  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Wyjazdowe…

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z poźn.…

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie nr 566028-N-2020 z dnia 2020-07-24 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla Programu Aktywności Lokalnej dzielnicy Zandka oraz Centrum Wsparcia Rodziny przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy…
Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast