ZAWIADOMIENIE

Zabrze, dnia 31.08.2020 r.

ADM.260.27.2020.AP                                   

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiamy, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego Cykliczna dostawa pieczywa na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz projektu „DROGOWSKAZ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na II półrocze 2020 r.

  1. Oferty złożyli następujący wykonawcy:

a) Emilia Kristof. Firma Rodzina Sp. z o.o., ul. Czwartaków 8, 44-253 Rybnik. Cena 11 885,87 zł. Termin realizacji od dnia złożenia zamówienia: 2 dni od dnia złożenia zamówienia.

  1. Ofertom przyznano następującą liczbę punktów:

 

WYKONAWCA Wartość oferty Punkty przyznane za cenę Punkty przyznane za termin dostawy Łączna ilość punktów przyznana ofercie

Emilia Kristof Rybnik

11 885,87 zł

60 pkt 40 pkt 100 pkt
  1. Na podstawie zestawienia ocen została wybrana oferta Emilia Kristof. Firma Rodzina Sp. z o.o., ul. Czwartaków 8, 44-253 Rybnik.
  2. Oferta w/w wykonawcy była jedyną ofertą, spełniającą jednocześnie wszystkie wymagania zamawiającego.
  3. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
  4. Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Polak – tel. 32 277 78 68

 

plik do pobrania:

3108 wyniki
[3108 wyniki.pdf – Pobrano 2 razy – 377 KB]
Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast