Ogłoszenia i przetargi

  1. Strona główna
  2. 2020
  3. Wrzesień
  4. 02

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z poźn.…

INFORMACJA

Zabrze, dnia 2.09.2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. 3 Maja 16; 41-800 Zabrze 41 – 800 Zabrze Znak postępowania: ADM.260.23.2020.AP WYKONAWCY INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dotycząca zamówienia publicznego nr ADM.260.23.2020.AP pn. Wyjazdowe warsztaty…
Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast