OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie

mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z poźn. zm.)

 

ADM.260.24.2020.JD

Nr w rejestrze zamówień publicznych

 Zamawiający:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu

ul. 3 Maja 16

Rodzaj zamówienia:

Usługa

 Nazwa zamówienia:

 Organizacja i przeprowadzenie kursu obsługi wózka jezdniowego i bezpiecznej wymiany butli realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu dla uczestników projektu „Drogowskaz” w ramach “Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.”

plik do pobrania:

0209 Wózki widłowe
[0209 Wózki widłowe.zip – Pobrano 4 razy – 11 MB]
Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast