ZAWIADOMIENIE

Zabrze, dnia 07.09.2020 r.

ADM.260.28.2020.KJK

 – ZAWIADOMIENIE –

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Szkolenie online – efektywne zarządzanie sobą w czasie dla uczestników Projektu „Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

plik do pobrania:

0809 Wyniki
[0809 Wyniki.pdf – Pobrano 5 razy – 567 KB]
Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast