Ogłoszenia i przetargi

  1. Strona główna
  2. 2021
  3. Styczeń
  4. 08

Ogłoszenie naboru na opiekunów prawnych i kuratorów

Zabrze dnia 08.01.2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu ogłasza stały nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd Rejonowy w Zabrzu dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych. Zakres podstawowych zadań to sprawowanie…

Odpowiedź i modyfikacja

Zabrze, dnia 7.01.2021 r. ADM.261.239.2020.BG WSZYSCY WYKONAWCY  W dniu 4.01.2021 r. i 5.01.2021 do Zamawiającego wpłynęły od potencjalnych Wykonawców zapytania do postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Zakup i dostawa 7 szt. KSEROKOPIAREK na potrzeby Centrum Usług Społecznych…

Informacja z otwarcia ofert

Zabrze, dn. 7.01.2021 r. ADM.260.32.2020.AP   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. 3 Maja 16; 41-800 Zabrze 41 – 800 Zabrze   Nazwa postępowania: Dostawa i montaż wyposażenia do budynku przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu. Na sfinansowanie…
Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast