Ogłoszenia i przetargi

  1. Strona główna
  2. 2021
  3. Styczeń
  4. 04

Odpowiedź na zapytanie do SWIZ

Zabrze, dn. 4.01.2021 r. ADM.260.32.2020.AP WSZYSCY WYKONAWCY   W dniu 4.01.2021 r. do Zamawiającego wpłynęło od potencjalnego wykonawcy zapytanie do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa i montaż wyposażenia do budynku przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu Miejski Ośrodek…

Modyfikacja SIWZ

Zabrze, dn. 4.01.2021 r. ADM.260.32.2020.AP WSZYSCY WYKONAWCY Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym…
Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast