Odpowiedź i modyfikacja

Zabrze, dnia 7.01.2021 r.

ADM.261.239.2020.BG

WSZYSCY WYKONAWCY

 W dniu 4.01.2021 r. i 5.01.2021 do Zamawiającego wpłynęły od potencjalnych Wykonawców zapytania do postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Zakup i dostawa 7 szt. KSEROKOPIAREK na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Zabrzu”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu działając na podstawie pkt IX p pkt. 3 zapytania ofertowego z dnia 30.12.2020 r. udziela wyjaśnień Wykonawcy oraz udostępnia wyjaśnienia na stronach internetowych wskazanych w ogłoszeniu.

cała treść do pobrania:

0801 odpowiedz na pytania
[0801 odpowiedz na pytania.zip – Pobrano 157 razy – 6,80 MB]