Zawiadomienie

Zabrze, dnia 17.12.2019 r.
ADM.261.34.2020.AP

Zawiadomienie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie Regulaminu udzielania zamówień do 30.000 euro pod nazwą „Świadczenie usług sportowo – rekreacyjnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu”

1.Do zamawiającego  wpłynęły 2 oferty:

a)       OK SYSTEM POLSKA S.A., Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa. Cena: 88 440,22 zł po uwzględnieniu omyłki rachunkowej, liczba dostępnych obiektów na terenie województwa śląskiego: 668;

b)       VanityStyle Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa. Cena: 89 100 zł, liczba dostępnych obiektów na terenie województwa śląskiego: 250;

2. Zamawiający wybrał ofertę firmy OK SYSTEM POLSKA S.A., Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa.

3. Oferta w/w wykonawcy była ofertą najkorzystniejszą, spełniającą jednocześnie wszystkie warunki zamawiającego.

4. Wykonawcom przyznano następującą liczbę punktów:

 

Nazwa firmy

Cena

Punkty przyznane za cenę

Przyznane punkty za liczbę dostępnych obiektów na terenie województwa śląskiego

Łączna ilość punktów przyznana ofercie

OK SYSTEM POLSKA S.A.,

88 440,22 zł

(kwota  z uwzględnieniem omyłek rachunkowych)

60

40

100

VanityStyle Sp. z o.o.,

89 100 zł

59,56

40

99,56

5. Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

6. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Polak – tel. 32 277 78 68

Zawiadomienie
[1712 wyniki.pdf – Pobrano 166 razy – 390,79 KB]