Zawiadomienie

Zabrze, dnia 12.02.2020 r.

ADM.261.57.2020.JD

Zawiadomienie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie Regulaminu udzielania zamówień do 30.000 euro pod nazwą „Dostawa druków na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu”

  1. Do zamawiającego wpłynęły 4 oferty:

  1. FP-H „AlfaDruk” Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 26, 09-200 Sierpc na kwotę 15 625,02 zł brutto, termin realizacji zamówienia: 3 dni;

  2. REMI-B Krzysztof Boiński, Adam Krokowski Sp. J. ul. Strażacka 35, 43-382 Bielsko – Biała na kwotę 11 206,41 zł brutto, termin realizacji zamówienia: 5 dni;

  3. IWOBART Iwona Chyrzewska, ul. Fabryczna 21A, 11-040 Dobre Miasto na kwotę 12 381,91 zł brutto, termin realizacji zamówienia: 5 dni.

  4. PPHU DRUK Piotr Lewicki, ul. Przasnyska 11 lok U1B, 01-756 Warszawa na kwotę 11907,38 zł brutto, termin realizacji zamówienia: 5 dni

  1. Zamawiający wybrał ofertę firmy REMI-B Krzysztof Boiński, Adam Krokowski Sp. J. ul. Strażacka 35, 43-382 Bielsko – Biała

  2. Oferta w/w firmy była ofertą przedstawiającą najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, spełniającą jednocześnie wszystkie warunki zamawiającego.

  3. Wykonawcom przyznano następującą liczbę punktów:

 

Nazwa firmy

Wartość oferty

Punkty przyznane za cenę

Punkty przyznane za termin realizacji zamówienia

Łączna ilość punktów przyznana ofercie

PPHU DRUK

11907,38

65,88

30

95,88

AlfaDruk

15625,02

50,20

30

80,20

REMI-B

11206,41

70

30

100

IWOBART

12381,91

63,36

30

93,36

 

  1. Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

  2. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

Sprawę prowadzi:

Jolanta Dziura – tel. 32 277 78 68

Pełna treść do pobrania:

Pełna treść do pobrania
[1302 zawiadomienie - wyniki_000010.pdf – Pobrano 158 razy – 444,17 KB]