Informacja z otwarcia ofert

Zabrze, dnia 13.02.2020 r.

ADM.260.6.2020.AP

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie art. 138o p/n : Organizacja i przeprowadzenie kursu komputerowego z egzaminem ECDL e-CITIZEN realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu dla uczestników  projektu „ Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.”

do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty:

Oferta nr 1: e-nergy Jan Lesiak, ul.  Kilara 12, 43-190 Mikołów. Oferta na kwotę maksymalną  23 352,00 zł brutto, miejsce realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych: Zabrze, Plac Dworcowy 6.

Oferta nr 2: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Gliwicach z/s w Zabrzu, Park Hutniczy 13, 41-800 Zabrze.  Oferta na kwotę maksymalną  23 820,00 zł brutto, miejsce realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych:  Centrum Kształcenia Zawodowego w Gliwicach z/s w Zabrzu, Park Hutniczy 13, 41-800 Zabrze.

Oferta nr 3: MEDIA LEARNING Tomasz Piesiur Szkolenia, Doradztwo, Konsulting, ul. Brzozowa 35, 41-600 Świętochłowice. Oferta na kwotę maksymalną  25 800,00 zł brutto, miejsce realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych: 41-902 Bytom, ul. Powstańców Warszawskich 4/2.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę: 44 190,00 zł brutto, 44 190,00 zł netto (10 350,64 euro )

Pełna treść informacji do pobrania
[13infromacja z otwarcia ofert2.pdf – Pobrano 100 razy – 420,29 KB]