Informacja

                                                                                                          Zabrze, dnia 13.02.2020 r.

 

ADM.260.5.2020.AP

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie art. 138o p/n : „Szkolenie dla uczestników  Projektu „Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Profesjonalne sprzątanie wraz z obsługą maszyn czyszczących”

do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty:

Oferta nr 1: Mega Centrum Rozwoju, ul. Narutowicza 7a, 41-933 Bytom. Oferta na kwotę maksymalną  18 400,00 zł brutto, miejsce realizacji zajęć teoretycznych: Mega Centrum Rozwoju, ul. Powstańców Warszawskich 17, 41-902 Bytom; praktycznych: Bytom, ul. Chorzowska 86

Oferta nr 2: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Gliwicach z/s w Zabrzu, Park Hutniczy 13, 41-800 Zabrze.  Oferta na kwotę maksymalną  24 400,00 zł brutto, miejsce realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych:  Centrum Kształcenia Zawodowego w Gliwicach z/s w Zabrzu, Park Hutniczy 13, 41-800 Zabrze.

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę: 29 670,00 zł brutto, 29 670,00 zł netto (6949,62 euro )

Pełna treść informacji do pobrania
[13_02informacja z otwarcia ofert.pdf – Pobrano 117 razy – 381,24 KB]