ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabrze, dnia 18.09.2020 r.

ADM.261.124.2020.JD

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro

 I ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Zabrze – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 Maja 16, 41 – 800 Zabrze
Tel. Kontaktowy: 32 277 78 68

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530
Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mopr.zabrze.pl,
Adres strony internetowej: www.mopr.zabrze.magistrat.pl, zakładka ZAMOWIENIA DO 30.000 EURO,

IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 „Przeprowadzenie superwzji dla pracowników Zespołu Świetlic Środowiskowych oraz dla pracowników Zespołu Asystentów Rodziny w związku z realizacją projektu „Centrum Wsparcia Rodziny – rozwój usług społecznych na terenie Zabrza, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020”

plik do pobrania:

0210 wyniki
[0210 wyniki.pdf – Pobrano 143 razy – 456,13 KB]