KROPLA TĘCZY

30 września 2020 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu odbyło się uroczyste wręczenie Odznaczeń KROPLA TĘCZY. Po raz 24 przyznano niewielkie kropelki w kolorach tęczy dla najbardziej zasłużonych w pracy na rzecz dzieci. W tym roku laureatami zostali:

1. Stowarzyszenie Miłośników Sportów Kynologicznych „Wild Dogs Team” – sponsor Szkoły Podstawowej nr 41 w Zabrzu

Stowarzyszenie od 4 lat wspiera organizatorów Kampanii „Niebieskie Zabrze”, której celem jest promowanie wiedzy na temat autyzmu. Stowarzyszenie jest współorganizatorem „Niebieskiego Charytatywnego Dogstrekkingu”, którego dochód przeznaczany jest Szkole Podstawowej nr 41 w Zabrzu. Do tej pory przeznaczono 20 000 zł, dzięki czemu placówka została wyposażona w bardzo profesjonalne pomoce dydaktyczne.

2. Pani Katarzyna Średzińska – nauczycielka działająca na rzecz dzieci niepełnosprawnych w Zabrzu

Pani Kasia prowadzi zajęcia dogoterapii dla dzieci autystycznych. W tym celu odwiedza przedszkola, w których funkcjonują oddziały integracyjne. Pani Kasia współpracuje ze Stowarzyszeniem Charytatywnym „Kontakt” oraz realizuje program „Błękitne Zabrze”, Pomaga również przy organizowaniu paraolimpiad w Zabrzu. Od 19 lat „gra” z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.

3. Pani Joanna Brylska – wolontariuszka Fundacji ING Dzieciom, działa na rzecz dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej „Trzymaj się” w OPiLu

Pani Joanna uczestniczyła w trzech projektach: „Moje miasto jest piękne”, „Akademia piernikowa” oraz „Truskawkowe pole”. W ramach projektu „Truskawkowe pole” dzieci miały możliwość zebrania truskawek na plantacji truskawek, a z zebranych owoców przygotowały koktajle i zapasy na zimę w formie dżemów. Nagrodą dla dzieci był wyjazd do Ustronia.

4. Firma „VoxNet” – sponsor Domu Dziecka w Zabrzu

Firma „VoxNet” wspiera dzieci, a w szczególności rozwija ich pasje, zainteresowania Każde z dzieci otrzymało wsparcie dostawane do swoich potrzeb i marzeń. Firma zakupiła między innymi umundurowania wraz z butami i osprzętem dla Karoliny, uczennicy techniku klasy mundurowej, Dla niewidomej Justyny zakupiono telefon, dostosowany do jej potrzeb, dzięki czemu może osiągnąć większą samodzielność. Firma opłaciła również cykl warsztatów i przedstawień przeprowadzony przez „Teatr Wewnętrzny” oraz kolonie sportowe dla 4 podopiecznych.

5. Pani Ewa Podsiadło – działająca na rzecz zabrzańskich dzieci

Pani Ewa od 20 lat prowadzi działalność charytatywną na rzecz zabrzańskich dzieci. organizuje zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży. Podczas zajęć tanecznych pani Ewa integruje społeczeństwo dzieci i młodzieży oraz podejmuje walkę z zagrożeniami, jakie niesie narkomania czy alkoholizm. Z oferty pani Ewy skorzystało  od 300 do 500 dzieci.

Kropla Tęczy