ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabrze, dnia 7.10.2020 r.

ADM.261.186.2020.AP

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro

 I ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Zabrze – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 Maja 16, 41 – 800 Zabrze
Tel. kontaktowy: 32 277 78 68

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530
Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mopr.zabrze.pl,
Adres strony internetowej: www.mopr.zabrze.magistrat.pl, zakładka /ZAMOWIENIA DO 30.000 EURO,

IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie zajęć z nauki języka angielskiego dla dzieci będących uczestnikami projektu „Centrum Wsparcia Rodziny – rozwój usług społecznych na terenie miasta Zabrze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.”

CPV:      80580000-3 – oferowanie kursów językowych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2

plik do pobrania:

0710 Język angielski
[0710 Język angielski.zip – Pobrano 249 razy – 5,63 MB]