WYNIKI

Zabrze, dnia 11.09.2020 r.

ADM.260.24.2020.JD

ZAWIADOMIENIE

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Organizacja i przeprowadzenie kursu obsługi wózka jezdniowego i bezpiecznej wymiany butli realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu dla uczestników projektu „Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.”

plik do pobrania:

1109 wyniki
[1109 wyniki.pdf – Pobrano 1 raz – 1 MB]
Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast