INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zabrze, dnia 10.09.2020 r.

ADM.260.24.2020.AP

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie art. 138o p/n: Organizacja i przeprowadzenie kursu obsługi wózka jezdniowego i bezpiecznej wymiany butli realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu dla uczestników projektu „Drogowskaz” w ramach “Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.”

do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty:

plik do pobrania:

1009 informacja z otwarcia ofert
[1009 informacja z otwarcia ofert.pdf – Pobrano 2 razy – 454 KB]
Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast