Zawiadomienie

Zabrze, dnia 10.12.2019 r. ADM.261.230.2019.AP Zawiadomienie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż postępowanie prowadzone w trybie Regulaminu udzielania zamówień do 30.000 euro pod nazwą Zakup leków realizowanych na podstawie indywidualnych recept klientów MOPR oraz środków na potrzeby…

Zawiadomienie

Zabrze, dnia 10.12.2019 r. ADM.260.1.2020.AP ZAWIADOMIENIE Zawiadamiamy, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: „Świadczenia powszechnych usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu”.…

Odpowiedź na zapytanie

Zabrze, dnia 9.12.2019 r. ADM.261.34.2020.AP WSZYSCY WYKONAWCY Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia o wartości do 30 000 euro pt. „Świadczenie usług sportowo – rekreacyjnych dla pracowników…

Odpowiedź na zapytanie

ADM.261.34.2020.AP WSZYSCY WYKONAWCY Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia o wartości do 30 000 euro pt. „Świadczenie usług sportowo – rekreacyjnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy…

Zawiadomienie

Zabrze, dnia 6.12.2019 r. ADM.260.24.2019.AP ZAWIADOMIENIE Zawiadamiamy, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego Cykliczna dostawa żywności na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz projektu „DROGOWSKAZ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na I półrocze 2020 r. z podziałem na 8…

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zabrze, dnia 6.12.2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. 3 – go Maja 16; 41-800 Zabrze 41 – 800 Zabrze Znak postępowania: ADM.260.23.2019.AP WYKONAWCY INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dotycząca zamówienia publicznego nr ADM.260.23.2019.AP pn. Przygotowanie…

Zawiadomienie

Zabrze, dnia 6.12.2019 r. ADM.260.24.2019.AP ZAWIADOMIENIE Zawiadamiamy, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego Cykliczna dostawa żywności na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz projektu „DROGOWSKAZ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na I półrocze 2020 r. z podziałem na 8…

Informacja dla osób dotkniętym pożarem przy ulicy Głowackiego

Informujemy, że osobom dotkniętym pożarem w dniu 23.11.2019 roku przy ulicy Głowackiego w Zabrzu, możliwe jest udzielenie bezpłatnej pomocy psychologicznej w Zespole Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, ul. Wyzwolenia 7 I p., pok. 12, tel. kontaktowy…

Informacja z otwarcia ofert

Zabrze, dnia 14.11.2019 r. ADM.260.23.2019.AP INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie art. 138o p/n : Przygotowanie i dostarczenie posiłku wigilijnego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz dzieci uczęszczających do świetlic…

Informacja dotycząca koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Katowice, 16 stycznia 2019 r. PSIa.9475.1.2019 Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w związku z zadaniem dotyczącym koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia „Za życiem”, prowadzonym od roku w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim,…