WAŻNE OGŁOSZENIE – dla Uchodźców z Ukrainy

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla Uchodźców z Ukrainy

od dnia 17.08.2022 r. został przeniesiony do siedziby Centrum Usług Społecznych

przy ul. Stalmacha 7 pok. 104

Informacje można uzyskać pod nr telefonu: (32) 630 37 49, 503 987 791

Пункт інформаційно-консультаційний

перенесено на

 Zabrze, Stalmacha 7, каб.  104