Modyfikacja postępowania

Zabrze, dnia 7.01.2021 r.

ADM.261.239.2020.BG

WSZYSCY WYKONAWCY

W dniu 4.01.2021 r. i 5.01.2021 do Zamawiającego wpłynęły od potencjalnych Wykonawców zapytania do postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Zakup i dostawa 7 szt. KSEROKOPIAREK na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Zabrzu”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu działając na podstawie pkt IX p pkt. 3 zapytania ofertowego z dnia 30.12.2020 r. udziela wyjaśnień Wykonawcy oraz udostępnia wyjaśnienia na stronach internetowych wskazanych w ogłoszeniu.

wszystkie pliki do pobrania:

0701 Modyfikacja postępowania
[0701 Modyfikacja postępowania.zip – Pobrano 9 razy – 6 MB]
Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast