Odpowiedź

Zabrze, dnia 14.04.2020 r. ADM.260.3.2020.AP WSZYSCY WYKONAWCY Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy z dyskami wraz z usługą instalacji, konfiguracji oraz migracji danych ze starej macierzy, do zamawiającego w dniu…

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Zabrze, dnia 10.04.2020 r.   ADM.260.3.2020.AP WSZYSCY WYKONAWCY   MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy z dyskami wraz z usługą instalacji, konfiguracji oraz migracji…

INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 540062881-N-2020 z dnia 10-04-2020 r.   Zabrze: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 529079-N-2020 Data: 03/04/2020 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Krajowy numer identyfikacyjny…

Odpowiedź na zapytanie

WSZYSCY WYKONAWCY Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy z dyskami wraz z usługą instalacji, konfiguracji oraz migracji danych ze starej macierzy, do zamawiającego w dniu 9.04.2020 r. wpłynęło od potencjalnego wykonawcy…

Zawiadomienie

Zabrze, dnia 9.04.2020 r.     ADM.261.49.2020.AP   Zawiadomienie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie Regulaminu udzielania zamówień do 30.000 euro pod nazwą „Zakup licencji oprogramowania antywirusowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy…

Odpowiedź na zapytanie

Zabrze, dnia 7.04.2020 r. ADM.260.3.2020.AP WSZYSCY WYKONAWCY Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy z dyskami wraz z usługą instalacji, konfiguracji oraz migracji danych ze starej macierzy, do zamawiającego w dniu…

Ogłoszenie

Ogłoszenie nr 529079-N-2020 z dnia 2020-04-03 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: Zakup macierzy z dyskami wraz z usługą instalacji, konfiguracji oraz migracji danych ze starej macierzy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres,…

ZAWIADOMIENIE

Zabrze, dnia 3.04.2020 r.   ADM.260.8.2020.AP   –   ZAWIADOMIENIE   –   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż postępowanie prowadzone w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą:…

Modyfikacja zapytania

Zabrze, dnia 1.04.2020 r. ADM.261.49.2020.AP WSZYSCY WYKONAWCY  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro pt. „Zakup licencji oprogramowania antywirusowego na potrzeby Miejskiego…

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabrze, dnia 30.03.2020 r. ADM.261.49.2020.AP     ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro   Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji oprogramowania antywirusowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu. Licencja dla…