ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabrze, dnia 13.05.2020 r. ADM.261.107.2020.JD   ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA „Zakup i dostawa przyborów kuchennych z deklaracją zgodności, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć kulinarnych dla uczestników Projektu…

Informacja

Zabrze, dn. 12.05.2020 r.     INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT   ADM.260.13.2020.KJK     Nazwa postępowania: Dostawa talonów na opał dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć 650 000…

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z poźn. zm.)  ADM.260.14.2020.AP Nr w rejestrze…

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 535860-N-2020 z dnia 2020-04-30 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:  Dostawa bonów towarowych na opał dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy   …… Pełna treść ogłoszenia i załączniki do pobrania [30_04Talonyl.zip…

ZAWIADOMIENIE

Zabrze, dn. 28.04.2020 r. ADM.260.3.2020.AP ZAWIADOMIENIE  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, pt. „Zakup macierzy z dyskami wraz z usługą instalacji, konfiguracji oraz migracji danych ze starej macierzy”: 1. Do zamawiającego wpłynęło 5…

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabrze, dnia 27.04.2020 r. ADM.261.102.2020.AP ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Klubu Seniora w Zabrzu oraz projektów: „Centrum Wsparcia Rodziny – rozwój usług…

INFORMACJA

Zabrze, dn. 16.04.2020 r.    INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  ADM.260.3.2020.AP    Nazwa postępowania: Zakup macierzy z dyskami wraz z usługą instalacji, konfiguracji oraz migracji danych ze starej macierzy Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć 68 385,21 zł  …

Odpowiedź

Zabrze, dnia 14.04.2020 r. ADM.260.3.2020.AP WSZYSCY WYKONAWCY Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy z dyskami wraz z usługą instalacji, konfiguracji oraz migracji danych ze starej macierzy, do zamawiającego w dniu…

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Zabrze, dnia 10.04.2020 r.   ADM.260.3.2020.AP WSZYSCY WYKONAWCY   MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy z dyskami wraz z usługą instalacji, konfiguracji oraz migracji…

INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 540062881-N-2020 z dnia 10-04-2020 r.   Zabrze: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 529079-N-2020 Data: 03/04/2020 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Krajowy numer identyfikacyjny…