Zawiadomienie

Zabrze, dnia 27.01.2020 r.

ADM.261.46.2020.AP

Zawiadomienie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie Regulaminu udzielania zamówień do 30.000 euro pod nazwą Dostawa środków czystości i artykułów chemicznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu.

 

  1. Do zamawiającego wpłynęły 2 oferty:

a). Firma Handlowa „MARPOL” Marcin Szlencka, Aleksandra Szlencka, ul. Michałowicka 51, 41-100 Siemianowice Śląskie. Cena: 59 654,74 zł – 100 pkt;

b). Firma GREG-POL, ul. Sportowa 25/7, 41-608 Świętochłowice. Oferta złożona po terminie składania ofert.

  1. Zamawiający wybrał ofertę Firmy Handlowej „MARPOL” Marcin Szlencka, Aleksandra Szlencka, ul. Michałowicka 51, 41-100 Siemianowice Śląskie.
  2. Oferta w/w wykonawcy była ofertą najkorzystniejszą, spełniającą jednocześnie wszystkie warunki zamawiającego.
  3. Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
  4. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Polak – tel. 32 277 78 68

 

do pobrania

Wyniki
[2701 wyniki.pdf – Pobrano 240 razy – 360,06 KB]