ZAWIADOMIENIE

Zabrze, dnia 15.01.2021 r.

ADM.260.4.2021.JD                                        

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiamy, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Cykliczne dostawy żywności na potrzeby projektów „Centrum Wsparcia Rodziny – rozwój usług społecznych na terenie miasta Zabrze”, „Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka” oraz „Magnes” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałem na 2 części na I półrocze 2021 r.”

Ofertę dla części 1 złożył następujący wykonawca:

a) Emilia Kristof – Firma Rodzinna Sp. z o.o., ul. Czwartaków 8, 44-253 Rybnik. Cena 2 299,97 zł. Termin realizacji od dnia złożenia zamówienia: 2 dni.

Ofercie przyznano następującą liczbę punktów:

 

WYKONAWCA Wartość oferty Punkty przyznane za cenę Punkty przyznane za termin dostawy Łączna ilość punktów przyznana ofercie
Emilia Kristof – Firma Rodzinna sp. z o.o.  2 299,97 zł 60 40 100

 

  1. Na podstawie zestawienia ocen została wybrana oferta Emilia Kristof – Firma Rodzinna Sp. z o.o., ul. Czwartaków 8, 44-253 Rybnik
  2. Dla części 1 oferta w/w wykonawcy była jedyną ofertą, spełniającą wszystkie wymagania zamawiającego.

 

Ofertę dla części 2 złożył następujący wykonawca:

a) PW ”JAPI” Joachim Piontek, ul. Lompy 8c/3, 41-500 Chorzów. Cena 24 605,54 zł. Termin realizacji od dnia złożenia zamówienia: 1 – 2 dni.

Ofercie przyznano następującą liczbę punktów:

 

WYKONAWCA Wartość oferty Punkty przyznane za cenę Punkty przyznane za termin dostawy Łączna ilość punktów przyznana ofercie

PW ”JAPI” Joachim Piontek Chorzów

24 605,54 zł 60 40 100

 

  1. Na podstawie zestawienia ocen została wybrana oferta PW ”JAPI” Joachim Piontek Lompy 8c/3, 41-500 Chorzów.
  1. Dla części 2 oferta w/w wykonawcy była jedyną ofertą, spełniającą wszystkie wymagania zamawiającego.
  2. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
  3. Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

Sprawę prowadzi:

Jolanta Dziura – tel. 32 277 78 68

plik do pobrania:

1501 Wyniki
[1501 Wyniki.pdf – Pobrano 1 raz – 494 KB]
Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast