Zawiadomienie

                                                                                                          Zabrze, dnia 7.07.2020 r.

 

 

ADM.260.22.2020.AP

–   ZAWIADOMIENIE   –

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Szkolenie dla uczestników  Projektu „ Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Pomoc kuchenna

1. Do zamawiającego wpłynęły 2 oferty:

a) Mega Centrum Rozwoju, ul. Narutowicza 7a, 41-933 Bytom. Oferta na kwotę maksymalną 24 040,00 zł brutto, miejsce realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych: Zabrze,    ul. Wolności 336. Oferta otrzymała 60 pkt za cenę oraz 40 pkt za miejsce realizacji. Razem 100 pkt.

b) Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Zabrzu, Park Hutniczy 13, 41-800 Zabrze. Oferta na kwotę maksymalną  29 980,00 zł brutto, miejsce realizacji zajęć teoretycznych: Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Zabrzu, Park Hutniczy 13 Zabrze,  miejsce realizacji zajęć praktycznych: Willa Ambasador, ul. 3 Maja 78 Zabrze. Oferta otrzymała 48,60 pkt za cenę oraz 40 pkt za miejsce realizacji. Razem: 88,60 pkt.

2. Zamawiający wybrał ofertę firmy Mega Centrum Rozwoju, ul. Narutowicza 7a, 41-933 Bytom. Oferta na kwotę maksymalną  24 040,00 zł brutto.

3. Oferta w/w firmy była najkorzystniejsza, Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w ogłoszeniu.

4. Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

5. W postępowaniu nie odrzucono oferty żadnego wykonawcy.

 

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Polak – tel. 32 277 78 68

Treść zawiadomienia do pobrania
[7_07wyniki.pdf – Pobrano 6 razy – 431 KB]
Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast