Informacja z otwarcia ofert

Zabrze, dnia 29.06.2020 r.

 

ADM.260.22.2020.AP

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie art. 138o p/n : Szkolenie dla uczestników  Projektu „ Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Pomoc kuchenna

do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty:

Oferta nr 1: Mega Centrum Rozwoju, ul. Narutowicza 7a, 41-933 Bytom. Oferta na kwotę maksymalną  24 040,00 zł brutto, miejsce realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych: Zabrze, ul. Wolności 336.

Oferta nr 2: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Zabrzu, Park Hutniczy 13, 41-800 Zabrze.  Oferta na kwotę maksymalną  29 980,00 zł brutto, miejsce realizacji zajęć teoretycznych: Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Zabrzu, Park Hutniczy 13 Zabrze,  miejsce realizacji zajęć praktycznych: Willa Ambasador, ul. 3 Maja 78 Zabrze.

 

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę: 29 020,00 zł brutto, 29 020,00 zł netto (6797,37 euro )

Treść ogłoszenia do pobrania
[29_06informacja z otwarcia ofert.pdf – Pobrano 4 razy – 363 KB]

 

Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast