Podsumowanie działań Klubu Seniora Zandka w ramach Projektu „Centrum Wsparcia Rodziny – Rozwój Usług Społecznych na terenie Zabrza”

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ KLUBU SENIORA ZANDKA W RAMACH PROJEKTU „CENTRUM WSPARCIA RODZINY – ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH NA TERENIE ZABRZA”

W okresie od stycznia 2021 do marca 2022 roku Stowarzyszenie Forum „RAZEM” wraz z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, prowadziło działania na rzecz osób starszych w ramach Klubu Seniora Zandka. Celem projektu był wzrost dostępności i jakości usług społecznych w mieście. Szczególnym celem było wspieranie osób starszych i niesamodzielnych, w utrzymaniu dotychczasowego poziomu samodzielności oraz aktywności fizycznej. Dodatkowym założeniem w ramach działalności Klubu Seniora było rozwijanie pasji i zainteresowań, połączone z doskonaleniem umiejętności interpersonalnych. W pierwszym okresie działalności Klubu, w związku z obostrzeniami wynikającymi z pandemii, pracownicy MOPR przeprowadzali zajęcia w sposób zdalny. Chodziło nam o zapewnienie seniorom maksymalnego poziomu bezpieczeństwa. W dniu 4 maja 2021 roku, decyzją wojewody została przywrócona możliwość realizacji działań w trybie stacjonarnym. Od tego momentu pracownicy MOPR we współpracy z pracownikami stowarzyszenia rozpoczęli prowadzenie zajęć manualnych, sportowych i komputerowych. W kolejnych miesiącach w Klubie Seniora realizowane są kolejne aktywności jak zajęcia sportowe w plenerze, zajęcia taneczne w ramach Mistrzowskiej Akademii Tanecznej, zajęcia z jogi oraz gimnastyka grupowa. Seniorzy uczestniczący w działaniach Klubu objęci byli również indywidualnym i grupowym wsparciem ze strony fizjoterapeutów. W samym tylko roku 2021 odbyło się 187 zajęć w ramach gimnastyki grupowej (w tym tańce, joga i zajęcia pod okiem fizjoterapeuty w małych grupach). Spotkań indywidualnych pod okiem fizjoterapeuty odbyło 171. W ramach pięciu prowadzonych dla seniorów grup manualnych przeprowadzono 173 zajęcia manualne. Uczestniczyło w nich 47 klubowiczów. W Klubie Seniora prowadzone były także pogadanki i prelekcje o tematyce zdrowotnej. Niektóre z nich były połączone z badaniami profilaktycznymi. Od czerwca 2021 roku pracownicy socjalni w Klubie Seniora zaczęli dodatkowo prowadzić klubowe kawiarenki. W ramach tych spotkań /przy kawie i ciastku/ prowadzone były różnorodne działania integracyjne oraz treningi pamięci. Łącznie przeprowadzono 26 zajęć w ramach klubowych kawiarenek. Seniorzy mieli także możliwość wzięcia udziału w wyjazdach o charakterze kulturalno-integracyjnym między innymi do Ogrodów Kapias w Goczałkowicach Zdroju, na Górę Żar, na krakowski Kazimierz oraz do Tyńca. Dodatkowo odbył się rejs po Kanale Gliwickim, zwiedzono Pałac w Pszczynie, odwiedzono zabytkową kopalnię soli w Wieliczce a także opolskie Muzeum Piosenki Polskiej. Z zajęć, wyjazdów oraz innych różnorodnych form wsparcia realizowanych w ramach Projektu „Centrum Wsparcia Rodziny – rozwój usług społecznych na terenie Zabrza” skorzystało łącznie 67 osób w wieku senioralnym.

Zobacz również

Podsumowanie działań Asystenta Ds. Osób Niepełnoprawnych w ramach Projektu „Centrum Wsparcia Rodziny – Rozwój Usług Społecznych na terenie Zabrza”

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ ASYSTENTA DS. OSÓB NIEPEŁNOPRAWNYCH W RAMACH PROJEKTU „CENTRUM WSPARCIA RODZINY – ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH NA TERENIE ZABRZA” Od stycznia 2021 roku, aż do końca okresu realizacji projektu pod nazwą „Centrum Wsparcia Rodziny – rozwój usług…

Podsumowanie działań Zespołu ds. Pieczy Zastępczej w ramach projektu „Centrum Wsparcia Rodziny – rozwój usług społecznych na terenie Zabrza”

W trakcie trwania projektu pracownicy Zespołu ds. Pieczy Zastępczej realizowali zadania wynikające z zapisów zawartych we wniosku. Jednym z nich było przeprowadzenie dwóch edycji szkoleń dla kandydatów na rodziców zastępczych. Szkolenia prowadzone były przez dwóch trenerów programem…

Podsumowanie działań świetlic w ramach projektu Centrum Wsparcia Rodziny

Jeszcze nie tak dawno rozpoczynaliśmy zajęcia w projekcie “Centrum Wsparcia Rodziny”, a tymczasem wielkimi krokami zbliżamy się do jego zakończenia. Od samego początku w naszych świetlicach było bardzo aktywnie, różnorodnie i sporo się działo. Wakacje spędzaliśmy głównie na wycieczkach.…

Świetlice Środowiskowe w ramach Centrum Wsparcia Rodziny w okresie ferii luty 2022

Ferie zimowe już dawno za nami, ale dzięki udziałowi naszych świetlic w projekcie pod nazwą “Centrum Wsparcia Rodziny”, z pewnością będą niezapomniane. Wolny od szkoły czas był wypełniony wycieczkami i ciekawymi warsztatami. Był również czasem na odpoczynek, dobrą…

Asystentura – Podsumowanie

31 marca 2022 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu zakończył działania w ramach projektu pod nazwą „Centrum Wsparcia Rodziny – rozwój usług społecznych na terenie Zabrza”. Projekt był realizowany w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego…

Świetlice Środowiskowe w ramach Centrum Wsparcia Rodziny w okresie lipiec – grudzień

Czas biegnie tak szybko… Nie tak dawno rozpoczynaliśmy zajęcia w ramach Centrum Wsparcia Rodziny, a już powoli zbliżamy się do końca projektu. Ostatnich kilka miesięcy spędziliśmy bardzo aktywnie. Mimo ciągnącej się niemiłosiernie pandemii, od lipca do grudnia udało…

Centrum Wsparcia Rodziny – ZPZ – Warsztaty dla osób usamodzielnianych

Centrum Wsparcia Rodziny – Lipiec – Grudzień W ramach Projektu pn. ”Centrum Wsparcia Rodziny – rozwój usług społecznych na terenie Zabrza” w dniu 16 grudnia 2021 roku zakończyła się I edycja warsztatów stacjonarnych  i wyjazdowych dla…

Wsparcie Osób z niepełnosprawnościami w ramach Centrum Wsparcia Rodzin we wrześniu 2021

Wsparcie Osób z niepełnosprawnościami w ramach Centrum Wsparcia Rodzin we wrześniu 2021 Miesiąc wrzesień przyniósł kolejne wyzwania dla uczestników naszego projektu. Tradycją stały się już nasze spotkania w okolicach Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu, podczas…

Centrum Pieczy Zastępczej – Szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych

Szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych W ramach projektu ”Centrum Wsparcia Rodziny – rozwój usług społecznych na terenie Zabrza”, w dniu 13 sierpnia 2021 roku w budynku Centrum Usług Społecznych przy ulicy Stalmacha 7 rozpoczęła się…

Centrum Pieczy Zastępczej – Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w Centrum Pieczy Zastępczej 30 maja jak co roku świętowaliśmy Ogólnopolski Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. W naszym mieście funkcjonuje wiele rodzin zastępczych, które podejmują się trudu wychowania dzieci pokrzywdzonych przez los. To właśnie…