Podsumowanie działań Asystenta Ds. Osób Niepełnoprawnych w ramach Projektu „Centrum Wsparcia Rodziny – Rozwój Usług Społecznych na terenie Zabrza”

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ ASYSTENTA DS. OSÓB NIEPEŁNOPRAWNYCH W RAMACH PROJEKTU „CENTRUM WSPARCIA RODZINY – ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH NA TERENIE ZABRZA”

Od stycznia 2021 roku, aż do końca okresu realizacji projektu pod nazwą „Centrum Wsparcia Rodziny – rozwój usług społecznych na terenie Zabrza”, w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie Zabrze zatrudniony był konsultant ds. osób niepełnosprawnych. Zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku były indywidualne oraz grupowe konsultacje z osobami niepełnosprawnymi. Analiza dotyczyła aktualnej sytuacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej każdego przyjętego do projektu uczestnika. Celem każdego ze spotkań konsultacyjnych było opracowanie Indywidualnego Planu Pomocy pod kątem poprawy jakości życia konkretnego uczestnika oraz stworzenie możliwości dotyczącej wyrównania szans, podniesienia kompetencji zawodowych oraz rozwijania umiejętności życiowych. Wnioski zawarte w Indywidualnym Planie Pomocy obejmowały zarówno potrzeby osoby niepełnosprawnej jak i jej rodziny. Konsultant ds. osób niepełnosprawnych podejmował również decyzje dotyczące przydzielenia osobistego asystenta uczestnikowi. Zachęcał także osoby z niepełnosprawnościami do uczestnictwa w grupie wsparcia. W trakcie realizacji projektu konsultant poszerzył zakres swoich zadań poprzez udzielanie informacji dotyczących możliwości uzyskania form wsparcia przewidzianych w ramach prawodawstwa krajowego oraz tych z których można skorzystać na terenie miasta.
Prowadzone cykliczne spotkania grupy wsparcia pod nazwą ,,Bliżej …” skupiały niepełnosprawnych uczestników projektu i ich rodziny. Spotkania miały charakter nie tylko stacjonarny (Centrum Usług Społecznych, siedziba Polskiego Związku Niewidomych) ale też niestacjonarny. Przykładem tych ostatnich mogą być cykliczne spacery zatytułowane ,,9000 tysięcy kroków dla zdrowia”, które odbywały się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej czy spotkania przy grillu bądź ognisku. W trakcie realizacji projektu łącznie ze wsparcia skorzystało 40 osób z niepełnosprawnościami.

Zobacz również

Podsumowanie działań Klubu Seniora Zandka w ramach Projektu „Centrum Wsparcia Rodziny – Rozwój Usług Społecznych na terenie Zabrza”

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ KLUBU SENIORA ZANDKA W RAMACH PROJEKTU „CENTRUM WSPARCIA RODZINY – ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH NA TERENIE ZABRZA” W okresie od stycznia 2021 do marca 2022 roku Stowarzyszenie Forum „RAZEM” wraz z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy…

Podsumowanie działań Zespołu ds. Pieczy Zastępczej w ramach projektu „Centrum Wsparcia Rodziny – rozwój usług społecznych na terenie Zabrza”

W trakcie trwania projektu pracownicy Zespołu ds. Pieczy Zastępczej realizowali zadania wynikające z zapisów zawartych we wniosku. Jednym z nich było przeprowadzenie dwóch edycji szkoleń dla kandydatów na rodziców zastępczych. Szkolenia prowadzone były przez dwóch trenerów programem…

Podsumowanie działań świetlic w ramach projektu Centrum Wsparcia Rodziny

Jeszcze nie tak dawno rozpoczynaliśmy zajęcia w projekcie “Centrum Wsparcia Rodziny”, a tymczasem wielkimi krokami zbliżamy się do jego zakończenia. Od samego początku w naszych świetlicach było bardzo aktywnie, różnorodnie i sporo się działo. Wakacje spędzaliśmy głównie na wycieczkach.…

Świetlice Środowiskowe w ramach Centrum Wsparcia Rodziny w okresie ferii luty 2022

Ferie zimowe już dawno za nami, ale dzięki udziałowi naszych świetlic w projekcie pod nazwą “Centrum Wsparcia Rodziny”, z pewnością będą niezapomniane. Wolny od szkoły czas był wypełniony wycieczkami i ciekawymi warsztatami. Był również czasem na odpoczynek, dobrą…

Asystentura – Podsumowanie

31 marca 2022 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu zakończył działania w ramach projektu pod nazwą „Centrum Wsparcia Rodziny – rozwój usług społecznych na terenie Zabrza”. Projekt był realizowany w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego…

Świetlice Środowiskowe w ramach Centrum Wsparcia Rodziny w okresie lipiec – grudzień

Czas biegnie tak szybko… Nie tak dawno rozpoczynaliśmy zajęcia w ramach Centrum Wsparcia Rodziny, a już powoli zbliżamy się do końca projektu. Ostatnich kilka miesięcy spędziliśmy bardzo aktywnie. Mimo ciągnącej się niemiłosiernie pandemii, od lipca do grudnia udało…

Centrum Wsparcia Rodziny – ZPZ – Warsztaty dla osób usamodzielnianych

Centrum Wsparcia Rodziny – Lipiec – Grudzień W ramach Projektu pn. ”Centrum Wsparcia Rodziny – rozwój usług społecznych na terenie Zabrza” w dniu 16 grudnia 2021 roku zakończyła się I edycja warsztatów stacjonarnych  i wyjazdowych dla…

Wsparcie Osób z niepełnosprawnościami w ramach Centrum Wsparcia Rodzin we wrześniu 2021

Wsparcie Osób z niepełnosprawnościami w ramach Centrum Wsparcia Rodzin we wrześniu 2021 Miesiąc wrzesień przyniósł kolejne wyzwania dla uczestników naszego projektu. Tradycją stały się już nasze spotkania w okolicach Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu, podczas…

Centrum Pieczy Zastępczej – Szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych

Szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych W ramach projektu ”Centrum Wsparcia Rodziny – rozwój usług społecznych na terenie Zabrza”, w dniu 13 sierpnia 2021 roku w budynku Centrum Usług Społecznych przy ulicy Stalmacha 7 rozpoczęła się…

Centrum Pieczy Zastępczej – Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w Centrum Pieczy Zastępczej 30 maja jak co roku świętowaliśmy Ogólnopolski Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. W naszym mieście funkcjonuje wiele rodzin zastępczych, które podejmują się trudu wychowania dzieci pokrzywdzonych przez los. To właśnie…