PAS – Program Aktywności Senioralnej

  1. Strona główna
  2. PAL
  3. PAS – Program Aktywności Senioralnej

PAS – Program Aktywności Senioralnej funkcjonuje w ramach Centrum Aktywności Senioralnej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu.

Program Aktywności Senioralnej powstał w celu edukacji, integracji i aktywizacji społecznej seniorów z Zabrza. Uczestnicy PAS mogą brać udział w zajęcia realizowanych w formie spotkań, wykładów prowadzonych przez specjalistów, edukacji cyfrowej oraz kulturalnej. Udział w zajęciach jest dobrowolny i bezpłatny. Tematyka poruszanych zagadnień jest dostosowana do potrzeb uczestników. Działania odbywać się będą cyklicznie.

Kontakt

Program Aktywności Senioralnej

ul. Bytomska 82

41-800 Zabrze

czynne w dni powszednie w godz. 7.30 – 15.30

tel. 459 588 359

email: pal@mopr.zabrze.pl