Centrum Wsparcia Rodziny – ZPZ – Warsztaty dla osób usamodzielnianych

Centrum Wsparcia Rodziny – Lipiec – Grudzień

W ramach Projektu pn. ”Centrum Wsparcia Rodziny – rozwój usług społecznych na terenie Zabrza” w dniu 16 grudnia 2021 roku zakończyła się I edycja warsztatów stacjonarnych  i wyjazdowych dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo wychowawczych jak i pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych. Warsztaty dla osób usamodzielnianych dotyczyły rozwoju ich kompetencji społecznych. Na zajęciach poruszana były  zagadnienia z zakresu asertywności, budowania poczucia własnej wartości, umiejętności rozpoznawania  emocji oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych społecznych. Zajęcia stacjonarne odbywały się w budynku Centrum Usług Społecznych przy ulicy Stalmacha 7 w Zabrzu. Natomiast warsztaty wyjazdowe przeprowadzone w dniach od 12 do 14 listopada 2021 roku zostały zrealizowane w Ośrodku Wypoczynkowym „Malwa” miejscowości  Brenna położonej w Beskidzie Śląskim. Rozpoczęcie kolejnej  edycji warsztatów planowane jest na 5 stycznia 2022 roku.

Zobacz również

Podsumowanie działań Zespołu ds. Pieczy Zastępczej w ramach projektu „Centrum Wsparcia Rodziny – rozwój usług społecznych na terenie Zabrza”

W trakcie trwania projektu pracownicy Zespołu ds. Pieczy Zastępczej realizowali zadania wynikające z zapisów zawartych we wniosku. Jednym z nich było przeprowadzenie dwóch edycji szkoleń dla kandydatów na rodziców zastępczych. Szkolenia prowadzone były przez dwóch trenerów programem…

Centrum Pieczy Zastępczej – Szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych

Szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych W ramach projektu ”Centrum Wsparcia Rodziny – rozwój usług społecznych na terenie Zabrza”, w dniu 13 sierpnia 2021 roku w budynku Centrum Usług Społecznych przy ulicy Stalmacha 7 rozpoczęła się…

Centrum Pieczy Zastępczej – Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w Centrum Pieczy Zastępczej 30 maja jak co roku świętowaliśmy Ogólnopolski Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. W naszym mieście funkcjonuje wiele rodzin zastępczych, które podejmują się trudu wychowania dzieci pokrzywdzonych przez los. To właśnie…

Centrum Pieczy Zastępczej – Superwizje dla pracowników

Superwizje dla pracowników Centrum Pieczy Zastępczej W ramach działań projektu pn. „Centrum Wsparcia Rodziny – rozwój usług społecznych na terenie Zabrza” pracownicy Zespołu ds. Pieczy Zastępczej uczestniczą w cyklicznych spotkaniach superwizyjnych. Celem superwizji jest merytoryczne,…