Zatrudnienie logopedy

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu poszukuje osoby na stanowisko logopedy w wymiarze 1/2 etatu. tj. 20 godzin tygodniowo (godziny popołudniowe) do prowadzenia zajęć logopedycznych z dziećmi ze świetlic środowiskowych.

Wymagane wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym.

Umowa będzie zawarta na okres 9 miesięcy tj. na czas od dnia zawarcia umowy do 30.06.2021 r. na czas trwania Projektu Centrum Wsparcia Rodziny-rozwój usług społecznych na terenie Zabrza. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów na adres: aplikacje@mopr.zabrze.pl

Szczegółowych informacji udziela Sylwia Krzemień pod nr telefonu 609 601 036 w godz. 9:00-15:00

Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast