Unieważnienie

Zabrze, dnia 16.01.2020 r.

ADM.261.47.2020.AP

Zawiadomienie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż postępowanie w trybie Regulaminu udzielania zamówień do 30.000 euro pod nazwą „Świadczenie usług transportowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Rodzinie w Zabrzu i uczestników projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: „DROGOWSKAZ” oraz „Centrum Wsparcia Rodziny – rozwój usług społecznych na terenie Zabrza” zostało unieważnione na podstawie pkt IX ppkt 11e zapytania ofertowego z dnia 15.01.2020 r. w związku z zaistnieniem sytuacji, której zamawiający nie był w stanie przewidzieć w dniu ogłoszenia postępowania, a która utrudnia udzielenie zamówienia.

Unieważnienie
[16_01uniewaznienie.pdf – Pobrano 131 razy – 343,64 KB]