Program Aktywności Lokalnej Zandka

Celem działania Programu Aktywności Lokalnej Zandka jest wspieranie oraz wzmacnianie osób, rodzin, grup i społeczności lokalnych poprzez pobudzanie ich potencjału i aktywności oraz ukierunkowanie jej na rozwiązywanie problemów oraz rozwój. W chwili obecnej swoją siedzibę mamy przy Dzielnicowym Punkcie Pomocy Społecznej.

Kadra

 • Beata Jeziorska
  Starszy specjalista pracy socjalnej
  Konsultant ds. działań o charakterze środowiskowym w Programie Aktywności Lokalnej
 • Bożena Siążnik
  Specjalista pracy socjalnej
  Animator lokalny w Programie Aktywności Lokalnej
 • Iwona Kozdraś
  Pracownik socjalny
  Animator lokalny w Programie Aktywności Lokalnej

Kontakt

Program Aktywności Lokalnej Zandka
Plac Krakowski 4
41-800 Zabrze
tel. 32 275 30 44
e-mail: pal_zandka@mopr.zabrze.pl

Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast