Oferta pracy – asystent osób z niepełnosprawnościami w projekcie Transport Door to Door

OFERTA PRACY

Asystent osoby niepełnosprawnej

     Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu poszukuje do pracy osoby na stanowisko Asystent osoby niepełnosprawnej od dnia 01.10.2022 r. w ramach umowy o pracę na czas określony (umowa na zastępstwo) w związku z realizacją projektu Europejskiego Funduszu Społecznego „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowanego do dnia 31.01.2024 r.

Etat- 1,000

Wykształcenie:

  • Dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikowalnego kursu zawodowego w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej
  • Wykształcenie średnie i co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym

Zakres czynności:

  1. Wsparcie w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, historycznej.
  2. Pomoc osobom niepełnosprawnym w wyjściu z domu, dotarciu do pojazdu, powrocie do miejsca zamieszkania.
  3. Pomoc w dojazdach np. praca, placówka oświatowa i szkoleniowa, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy i inne.
  4. Pomoc w nawiązywaniu kontaktu z różnego rodzaju organizacjami.
  5. Wsparcie w korzystaniu z dóbr kultury
  6. Stała współpraca z pracownikiem Ośrodka w szczególności z dyspozytorem odpowiedzialnym za organizację przewozu osób niepełnosprawnych

Oferta  skierowana do osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Oferty pracy należy przesłać na adres aplikacje@mopr.zabrze.pl

Osoba do kontaktu: Krzysztof Krajewski tel. 32 277-78-80 lub kadry MOPR 32 277-78-10