Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej nr 6 Centrum Południe

ul. 3 Maja 20A
41-800 Zabrze

Tel. 32 271 00 27

Godziny pracy DPPS:
poniedziałek  –  piątek: od 7.30 do 15.30

Godziny przyjęć stron przez pracowników socjalnych:
poniedziałek – piątek od 7.30 do 10.30 oraz od 14.30 do 15.30

Godziny wydawania decyzji:
poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30

Kierownikiem Dzielnicowego Punktu jest mgr Katarzyna Speina

Zakres świadczonych usług:

 • przyznawanie świadczeń pieniężnych
 • przyznawanie dożywiania dla dzieci w placówkach oświatowych
 • przyznawanie ciepłych posiłków dla osób dorosłych
 • kierowanie osób bezdomnych do placówek zapewniających schronienie
 • kierowanie do Domów Pomocy Społecznej
 • przyznawanie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych
 • kierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób zaburzonych psychicznie
 • wydawanie skierowań dotyczących nieodpłatnego odbioru żywności I drewna opałowego
 • wydawanie zaświadczeń
 • praca socjalna wobec m.in. osób starszych, bezrobotnych, niepełnosprawnych, niezaradnych życiowo, niezaradnych opiekuńczo – wychowawczo, dotkniętych przemocą, uzależnionych – praca socjalna jest świadczona wszystkim mieszkańcom bez względu na dochód
 • realizacja procedury “Niebieskiej karty”
 • realizacja projektu “Drogowskaz” mającego na celu aktywizację społeczno – zawodową
 • prowadzenie Klubu Seniora

Wykaz ulic obsługiwanych przez DPPS Nr 6

1 Maja
Archanioła
Armii Krajowej
Bieniasa
Bohaterów Warszawskich
Botaniczna
Bracka
Brodzińskiego
Brzóski
Buchenwaldczyków
Chłopska
Chodkiewicza
Czarnieckiego
Czogały
Damrota
De Gaulle’a
Domańskiego
Dożynkowa
Fabryczna
Fredry
Froehlicha
Grottgera
Jasna
Klosego
Kobylińskiego
Krasińskiego
Królewska
Kupki

Konfederatów Barskich
Lubelska
Łangowskiego
Łokietka
Łukasińskiego
Malczewskiego
Mehoffera
Narutowicza
Nawrata
Olimpijska
Panieńskie Skały
Pilicha
Piłsudskiego
Plac Kopernika
Poprzeczna
Puchałki
Pułaskiego
Reform Rolnych
Roosevelta
Różańskiego
Rymarkiewicza
Sądowa
Sierotki
Sobieskiego
Spichrzowa
Świerkowa

Świętego Józefa
Szczepaniakowej
Szczęść Boże
Szymanowskiego
Torowa
Trocera (38-54 oraz od 55 wzwyż)
Tuwima (1-3)
Wallek-Walewskiego
Walissa
Webera
Wiarusów
Wita Stwosza
Wilsona
Wolności (191- 280)
Zabłocie
Zawiszy Czarnego
Zieleniewskiego
Zielona
Żeromskiego
Żółkiewskiego

Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast